OsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięcia

Osiągnięcia

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Nasi uczniowie uzyskali w ostatnim roku istnienia gimnazjum następujące wyniki:

Część humanistyczna -  85%
Historia i WOS  - 84%
Polski  - 86%

Część matematyczno-przyrodnicza -  79%
Matematyka   - 80%
Przyroda - 78%

Język angielski - 99%
podst. - 100%
rozszerzony 97%

Gratulujemy!