2SLO Cycling Academy2SLO Cycling Academy2SLO Cycling Academy

2SLO Cycling Academy

Szlakiem warszawskich fortów 2

24 października wybraliśmy się na drugą przejazdówkę w ramach tegorocznych działań 2 SLO Cycling Academy. Kontynuując zapoczątkowany w tym roku szkolnym szlak fortów Twierdzy Warszawa, odwiedziliśmy kolejne cztery lokalizacja, niektóre stanowiące obecnie większą atrakcję historyczno-turystyczną, niektóre jednak w bardzo zapuszczonym stanie. Pogoda nie do końca nam sprzyjała, chociaż udało się na chwile oderwać od jej trudów podczas nie do końca udanych, aczkolwiek wielce zabawnych zmagań z pumptrackiem. Pomimo trudów, ciekawość nie pozwala nam jednak opuścić większych umocnień stanowiących część tych dziewiętnastowiecznych fortyfikacji, a przemierzanie dystansu między nami na rowerze stanowi zbawienne dopełnienie. A poza tym – jak słusznie zauważa Kierkegaard we fragmencie, który zmuszał nas do refleksji podczas tej wycieczki – nikt przecież nie odkrywa tutaj żadnej konieczności, a jedynie manifestację naszej wolności.

Trasa:

2SLO – Fort „Odolany” – Fort IV „Chrzanów” – Fort III „Blizne”  – Fort „Bema” – 2SLO

W sumie 37 km. Ale bardzo wietrzne!

Zmiana stawania się jest rzeczywistością, a przejście dokonuje się za sprawą wolności. Żadne stawanie się nie jest konieczne; ani zanim się stało, gdyż wtedy nie może się stać, ani po tym, jak się stało, gdyż wtedy się nie stało. Wszelkie stawanie się dokonuje się za sprawą wolności, a nie z konieczności; nic, co się staje, nie staje się z jakiejś racji, ale wszystko z jakiejś przyczyny. Każda przyczyna w ostateczności ma swoje źródło w działającej z wolności przyczynie. Złudzenie wynikające z przyczyn znajdujących się między nimi (tj. między stawaniem się, czyli skutkiem, a przyczyną) wynika stąd, że stawanie się wydaje się być konieczne; prawda polega na tym, że one (te przyczyny) same się stały i w ostateczności wskazują na przyczynę działającą z wolności. Nawet konsekwencja jakiegoś prawa przyrody nie wyjaśnia żadnej konieczności stawania się, o ile się w sposób pogłębiony zastanowić nad stawaniem się. Z objawami wolności jest podobnie, jeśli się tylko nie dać zwieć jej objawami, lecz zastanowić się nad jej stawaniem się.

Søren Kierkegaard, Okruchy filozoficzne (fragment)