W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Spotkanie z Karoliną Bednarz

IMG_0291.jpg

Spotkanie z Karoliną Bednarz

IMG_0296.jpg

Spotkanie z Karoliną Bednarz

IMG_0300.jpg

Spotkanie z Karoliną Bednarz

IMG_0301.jpg

Spotkanie z Karoliną Bednarz

IMG_0291.jpg
IMG_0296.jpg
IMG_0300.jpg
IMG_0301.jpg

O Japonii niestereotypowo w 2slo

15 października na Solcu odbyło się spotkanie z Karoliną Bednarz - autorką książki „Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet” (Wydawnictwo Czarne), specjalistką od kultury japońskiej, autorką wstępu krytycznego do książki „Zmierzch” Osamu Dazaia. Rozmowę prowadził Mikołaj Kaleński-Jaśkiewicz. Autorka podzieliła się swoimi refleksjami o świecie współczesnym, jej zdaniem,  zdominowanym przez szybki obieg, często nierzetelnych informacji. Zachęcała do wnikliwości, krytycyzmu i wyboru drogi pod prąd. Chociaż uważa, że nie ma recepty na życiowe powodzenie podzieliła się swoim doświadczeniem pracy pisarskiej, w którą wkłada maksimum zaangażowania. Najpierw dużo czyta, a następnie tworzy tekst, który poddawany jest wielu detalicznym zmianom w procesie redakcyjnym. Jej zafascynowanie Japonią zaczęło się od lektury książki Haruki Murakamiego „Norwegian Wood”.  Teraz patrzy na Japonię oczami dorosłej osoby i widzi wiele podobieństw pomiędzy sytuacją kobiet w Polsce i w Japonii.  Mocno porusza ją także sposób organizacji systemu szkolnego w Japonii, który określiła mianem wystandaryzowanego mechanizm, w którym przyucza się jednostki do funkcjonowania w przewidywalnym świecie regulaminów. Na zakończenie podzieliła się swoją pasją czytelniczą, polecając książki: „ Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty, „Ukochane równanie profesora” Yōko Ogawy, „Zatracenie” Osamu Dazaiego, „Wyznanie maski” Yukio Mishimy, „Kronika ptaka nakręcacza” Haruki Murakamiego, „Miłość głupca” i „Pochwała cienia” Jun'ichirō Tanizakiego oraz „Niedźwiedzi bóg” Hiromi Kawakami ze swoim wstępem.

About Japan unconventionally in 2slo

On October 15 in Solec there was a meeting with Karolina Bednarz - the author of the book "Flowers in a box. Japan through the eyes of women "(Czarne Publishing House), a specialist in Japanese culture, author of a critical introduction to the book" Shayō "by Osamu Dazaia. The conversation was led by Mikołaj Kaleński-Jaśkiewicz. The author shared her reflections on the modern world, in her opinion, dominated by the rapid circulation of often unreliable information. She encouraged to be a person of insight and criticism as well as to go against the tide. Although she believes that there is no recipe for success in life, she shared her experience of working on writing texts, to which she is totally committed. First, he reads a lot, and then creates a text that undergoes many detailed changes in the editorial process. Her fascination with Japan began with a reading of Haruka Murakami's book "Noruwei no mori". Now she looks at Japan through the eyes of an adult and sees many similarities between the situation of women in Poland and Japan. She is also moved by the way the school system is organized in Japan, which she described as a standardized mechanism in which individuals are taught to function in the predictable world of regulations. At the end she shared her reading passion, recommending the books: " Konbini ningen " by Sayaki Murata, " Hakase no ai shita sūshiki" by Yōko Ogawa, " Ningen shikkaku" by Osamu Dazai, "Kamen no kokuhaku" by Yukio Mishima, "Nejimaki-dori kuronikuru" by Haruka Murakami, "Naomi "and "In'ei raisan" by Jun'ichirō Tanizaki and “Kamisama" by Hiromi Kawakami with her introduction.