W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Siedemnaście mgnień ekologii/ Seventeen moments of ecology

Choć nasze liceum międzynarodowe jest młode, ma już swoje tradycje. Należą do nich sympozja interdyscyplinarne. Co roku w listopadzie uczniowie przedstawiają nam i sobie nawzajem prezentacje, wykłady, układy choreograficzne, filmy - jednym słowem wszystko, co stworzą na interesujący ich temat. Ograniczeniem jest czas (10 minut) i słowo klucz, którym w tym roku była ekologia. Siedemnaście zespołów, siedemnaście pomysłów i siedemnaście ciekawych, emocjonujących i zaskakujących prezentacji. W kilka godzin spędzonych w gościnnej auli Uczelni im. Łazarskiego (dziękujemy!) byliśmy w Syrii, wśród pszczelich uli, w mieście przyszłości i w jadłodziejni. Widzieliśmy model osiedla i kuli ziemskiej, sukienkę z odpadów i wykład o żółwiach.A jury, którymi było grono wychowawców tak pomysłowych licealistów musi się teraz nieźle nagłowić, komu i za co przyznać wyróżnienie.

Although our IB school is young, it already has its own traditions. These include interdisciplinary symposia. Every year in November, students show presentations, choreographic layouts, films and gave lectures - in a word, they present everything they create on the subject of interest to them. The limit is time (10 minutes) and the key word, which was ecology this year. Seventeen bands, seventeen ideas and seventeen interesting, exciting and surprising productions.  In a few hours spent in the hospitable Łazarski lecture hall (thank you!) we were in Syria, among bee hives, in the city of the future and in the eatery. We saw the models of a housing estate and of the globe,  a dress made of waste and we listened to a lecture on turtles. And the jury, which was a group of form teachers of such ingenious high school students, must now wrack their brains over whom and what to award.

 

 

Swoich faworytów w internetowym głosowaniu wybrała też publiczność.

The audience chose their favorites in online voting.

 

Do zobaczenia za rok! / See you in a year!

(autor przeprasza za tytuł, nie mógł się powstrzymać)

(the author apologizes for the title, he could hardly refrain from using the metaphor)