InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Sędzia powinien być prawym i dzielnym obywatelem!

Igor Tuleya - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, który decyzją  Izby Dyscyplinarnej (co do powołania której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym), został pozbawiony immunitetu sędziowskiego - był naszym gościem.

Sędzia przypomniał o zasadzie trójpodziału władzy, skomentował ogólnie słabszą pozycję władzy sądowniczej, która wciąż poddawana jest politycznym naciskom rządzących oraz zapewnił, że sędziowie mają obowiązek zabierania glosu w kwestii praworządności. Ubolewał ponadto nad lekceważeniem przez polityków głosu doradczego praktyków w kwestii rozwiązań prawnych. Chociaż uważa, że na razie sądy wydają wyroki niezawisłe, zwrócił uwagę na próby rządzących, aby omijać zapisy konstytucyjne i za pomocą aktów prawnych niższego rzędu zmieniać przepisy. Alarmujące jest  też niekonstytucyjne skrócenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa oraz nominacje do neo-KRS, które wbrew dotychczasowym zwyczajom zostały dokonane głosami polityków.

Sędzia podkreślił, że wszelkie naruszenia prawa powinny zostać w przyszłości rozliczone. Nie można bowiem, jak zauważał już Seneka, budować społeczeństwa obywatelskieg bez sprawiedliwości, ktora jest moralnym fundamentem wspólnoty.