SKTSKTSKT

SKT

Nowe władze naszego Koła STO

Od wtorku nasz organ prowadzący - czyli Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - ma nowe władze. Walne Zebranie Członków wybrało na kolejną, trzyletnią kadencję Prezesa, pięciu członków Zarządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. Jednocześnie Zebranie wybrało aż trzech - bo na tyle pozwala nam liczebność Koła - delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów STO. Prezesem została ponownie Krystyna Norwa, Zarząd stworzą Małgorzata Kruk-Kowalczyk, Magdalena Musiał, Małgorzata Sawicka, Agnieszka Szwedowicz oraz Artur Tarnowski; nad prawidłowością działań czuwać będzie Komisja Rewizyjna składająca się z Agaty Barei-Starzyńskiej, Małgorzaty Kołtuńskiej i Anny Pardej. Naszymi reprezentantami na zjeździe STO będą Tomasz Mazur, Krystyna Norwa i Anna Sobala-Zbroszczyk. Odchodzącym władzom dziękujemy, nowowybranym gratulujemy, a wszystkich absolwentów, rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszamy do włączenia się do działań STO!

 

Więcej informacji na temat działań Samodzielnego Koła Terenowego na poświęconej mu podstronie. Zapraszamy!