W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Gra miejska / City game

I znowu, jak co roku - uczniowie nabiegali się z okazji Święta Niepodległości! Oczywiście, nie o samo bieganie i nie o sam czas chodziło. Nasza coroczna gra miejska to przede wszystkim zagadki i ich zespołowe rozwiązywanie. W tym roku były to archiwalne zdjęcia Warszawy. Ulice niby te same, ale co to za pomnik? kamienica? kościół? Uczniowie klas pierwszych mieli kilka dni, by rozszyfrować tajniki przedwojennej Warszawy. A potem ruszyć w trasę, na której znajdzie się możliwie najwięcej tych miejsc. My już znamy wyniki, a w gabinecie Dyrekcji czekają słodkie nagrody. Skoro Warszawa, to oczywiście od Wedla!

And again, as every year - students ran around on the occasion of Independence Day! Of course, it wasn't all about running and time. Our annual city game is primarily riddles and their team solving. This year they were archival photos of Warsaw. The streets are the same, but what is the monument? The tenement house? The church? First grade students had several days to unravel the secrets of pre-war Warsaw. And then set off on a route that will have as many of these places as possible. We already know the results, and sweet rewards are waiting in the management's office. Since it is Warsaw, they must be from Wedel!