OsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięcia

Osiągnięcia

Finaliści Olimpiad Przedmiotowych

W niełatwym czasie kwarantanny, zamkniętych szkół i nauczania zdalnego pamiętamy także o wszystkich naszych uczniach, którzy podjęli w tym roku trud udziału w konkursach przedmiotowych. Nie było im dane zmierzyć się w zmaganiach finałowych w związku z odwołaniem ostatnich etapów tych konkursów, jednak ich liczny awans do Finałów Olimpiad napawa nas dumą. W tym roku Finalistami Olimpiad Przedmiotowych w naszej szkole zostali:

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - Klara Lewandowska (uczennica klasy drugiej)
 • Olimpiada Historyczna - Aleksander Piekarski (uczeń klasy drugiej)
 • Olimpiada Fizyczna - Igor Sadalski (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Chemiczna - Krzysztof Solak (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Wiktor Wojewódka (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Artystyczna - Kacper Stępień (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Języka Francuskiego - Klara Lewandowska (uczennica klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Zuzanna Bakuniak (uczennica klasy trzeciej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Filip Kuczyński-Piech (uczeń klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Klara Lewandowska (uczennica klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Jan Okurowski (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Filip Skrobowski (uczeń klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Maria Sobczak (uczennica klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Piotr Sobczak (uczeń klasy trzeciej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Natalia Stasik (uczennica klasy drugiej Oddziałów Międzynarodowych)
 • Olimpiada Filozoficzna - Jan Wagner (uczeń klasy drugiej)
 • Olimpiada Filozoficzna - Filip Żakowski (uczeń klasy drugiej)
 

 

Wszystkim Finalistkom i Finalistom gorąco gratulujemy!