NewsNewsNews

News

Finał tegorocznych Group 4 Projects

W piątek 25 stycznia odbył się w oddziałach narodowych szkoły finał Group 4 Project. Uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy w podgrupach. Tematem przewodnim projektu były ZMYSŁY. W każdej podgrupie pracowali przedstawiciele wszystkich dyscyplin z grupy nauk eksperymentalnych, wspólnie prezentując ujęcie wybranego zagadnienia. Było bardzo ciekawie!