WyjazdyWyjazdyWyjazdy

Wyjazdy

Filozoficzna lektura na czerwiec [13.6.2017]

Pierwszy numer filozoficznego rocznika prezentującego teksty, osiągnięcia, prace, olśnienia, wymysły, odkrycia, przemyślenia i rozmaitą twórczość uczniów Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Filozoficznik jest zaproszeniem do wspólnych poszukiwań i próbą przełamania zakurzonych schematów rozprawiania o filozofii.

Zapraszamy do lektury:

https://issuu.com/eyespread/docs/filozoficznik_lite

https://issuu.com/eyespread/docs/filozoficznik_insert