KadraKadraKadra

Kadra

TStaszewski.jpg

Tadeusz Staszewski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jest ojcem ucznia 2 SLO przystępującego w 2019 r. do egzaminu maturalnego.
Funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej pełni od 2016 r.
Z zawodu jest ekonomistą i inżynierem zaangażowanym w rozwój energetyki odnawialnej. Posiada doświadczenie z prac w organach spółek prawa handlowego.
W działalności na rzecz Szkoły kieruje się dobrem całej społeczności szkolnej, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice zgodnie z ideą programową STO razem kształtują szkołę.