KadraKadraKadra

Kadra

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Jan Skrzypek

Pełnomocnik dyrektora d/s relacji

Wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Pomaga nauczycielom w projektowaniu i wykonywaniu pracy wychowawczej. Opiekuje się młodymi nauczycielami.