W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Druga edycja Maratonu Pisania Listów w Dwójce/  2nd edition of ‘Write a letter. Change a life’ in 2slo

 

 

2 grudnia pisaliśmy ponownie listy w obronie praw prześladowanych na całym świecie w ramach akcji „Write a letter. Change a life” organizowanej przez Amnesty International. Napisalismy ponad 290 listów miedzy innymi w obronie wolontariuszy-ratowników Sary Mardini i  Seána Bindera, którzy pomagali uchodźcom na wyspie Lesbos, a obecnie oskarżeni są o szpiegostwo, przemyt ludzi i przynależność do organizacji przestępczej. Wstawiliśmy się także za Yiliyasijiangiem Rehemanem, Ujgurem, wydalonym z Egiptu pod naciskiem rządu Chin, przetrzymywanym najprawdopodobniej w jednym z tajnych chińskich obozów internowania w Xinjiang. Przygotowaliśmy ponadto kiermasz ciast i zebraliśmy 425 zł na rzecz kampanii Amnesty International p.t. „Stop torturom”. Akcję koordynowali Martyna Majewska i Aleksander Stupnicki.

 

On December 2, we wrote letters defending the rights of the persecuted around the world as part of the action ‘Write a letter. Change a life ', organized by Amnesty International. We wrote over 290 letters, among others, in defense of voluntary rescuers Sara Mardini and Seán Binder, who helped refugees on the island of Lesbos, and are currently accused of espionage, smuggling of people and belonging to a criminal organization. We have also stood up for Yiliyasijiang Reheman, Uighur, expelled from Egypt under pressure from the Chinese government, most likely detained in one of the secret Chinese internment camps in Xinjiang. We also prepared a cake fair and collected PLN 425 for the Amnesty International campaign "Stop torture." The action was coordinated by Martyna Majewska and Aleksander Stupnicki.