W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

30-lecie Dwójki/ 30th anniversary of 2slo

IMG_0513.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0515.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0519.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0537.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0539.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0540.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0547.jpg

30-lecie 2 SLO

IMG_0513.jpg
IMG_0515.jpg
IMG_0519.jpg
IMG_0537.jpg
IMG_0539.jpg
IMG_0540.jpg
IMG_0547.jpg

23 XI świętowaliśmy 30-lecie Dwójki. Były torty, oficjalna uroczystość z udziałem Ewy Beynar-Czeczott, córki naszego patrona, Pawła Jasienicy, a także Burmistrza Śródmieścia, szefowej Biura Edukacji i władz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a potem zabawa absolwentów – do białego rana.

Zakończyliśmy to świętowanie wzmocnieni. Na rocznicowe spotkanie przyjechało kilkuset absolwentów - również z zagranicy, długoletni pracownicy zostali wyróżnieni, powstał 30-letnik unikatowa publikacja, będąca zapisem rozmów o szkole prowadzonych przez trzy pokolenia jej absolwentów. Poczuliśmy, że Dwójka stworzyła wspólnotę, że ciągle mamy sobie coś do powiedzenia, że umiemy cieszyć się na swój widok, że mamy dobre wspomnienia. Stworzyliśmy społeczność - ludzi wolnych, zaangażowanych, autentycznych, potrafiących utrzymać dobre relacje, ludzi, którym ciągle zależy.

Dziękuję wszystkim absolwentom, uczniom, nauczycielom, rodzicom, którzy wzięli udział w uroczystych obchodach 30-lecia 2 SLO. Warto się spotykać, warto rozmawiać, warto świętować razem!

 

On November 23 we celebrated the 30th anniversary of the 2slo. There were cakes, the official ceremony with the participation of Ewa Beynar-Czeczott, the daughter of our patron, Paweł Jasienica, as well as the Mayor of Śródmieście, the head of the Office of Education and the authorities of the Social Educational Society, and then graduate party – till the crack of dawn.

We have finished this celebration strengthened. Several hundred graduates came to the anniversary meeting - also from abroad, long-time employees were honored, a 30-year-old unique publication was created, which is a record of conversations about the school conducted by three generations of its graduates. We felt that the 2slo created a community, that we still have something to say to each other, that we can enjoy seeing ourselves, that we have good memories. We have created a community of free, committed, authentic people who are able to maintain good relationships, people who still care.

Thank you to all graduates, students, teachers and parents who took part in the celebration of the 30th anniversary of the 2nd SLO. It's worth meeting, it's worth talking, it's worth celebrating together!

 

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor szkoły/ The Head Teacher