NewsNewsNews

News

2 SLO w rankingu Perspektyw 2020/ 2 SLO in the Perspektywy 2020 ranking

14. miejsce w Polsce

7. miejsce w Warszawie

10. wynik matury w Polsce

1. wynik matury z angielskiego w Warszawie

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

W naszej szkole nie pracujemy dla rankingu, ale ranking pracuje dla szkoły! Cieszymy się!

 

 

14th place in Poland

17th place in Warsaw

10th result of final exams in Poland

1st result of final exams in English in Warsaw

 

Congratulations to students and teachers!

In our school, we don't work for the ranking, but the ranking works for the school!

It is a source of great delight to us!