OsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięcia

Osiągnięcia

2 SLO w rankingu Perspektyw 2020

14. miejsce w Polsce

7. miejsce w Warszawie

10. wynik matury w Polsce

1. wynik matury z angielskiego w Warszawie

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

W naszej szkole nie pracujemy dla rankingu, ale ranking pracuje dla szkoły! Cieszymy się!