SECTION INVISIBLE HEADER FOR SEO(HEADER)

lo2.jpg

Nasza misja

W naszej szkole, w atmosferze życzliwości i otwartości, zapewniamy uczniom wszechstronne wykształcenie, pomagamy odkrywać zdolności, kształtujemy umiejętności, wspieramy w indywidualnym rozwoju, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Kosmala.JPG

Anna Kosmala

Pełnomocnik Dyrektora ds. 4-letniego liceum ogólnokształcącego oddziałów polskich

Odpowiada za organizację pracy oddziałów polskich 4-letniego liceum

Sobala.jpeg

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor 2 SLO

Moje ulubione definicje zarządzania szkołą: „wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad ...

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Elżbieta Tyszko-Kulik

Wicedyrektor, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w liceum

Prawa ręka Pani Dyrektor, sercem z licealistami

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Jan Skrzypek

Pełnomocnik dyrektora d/s relacji

Wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Poma...

Mazur.jpg

Tomasz Mazur

IB coordinator

My basic responsibility at the moment is to assist teachers and students to go with their duty in sm...