SECTION INVISIBLE HEADER FOR SEO(HEADER)

jedenprocent.jpg

Jeden procent 2019

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego Samodzielnego Koła Terenowego nr 144, czyli organu prowadzącego naszą szkołę. Dzięki takiemu wsparciu szkoła może m.in. zwiększyć fundusze przeznaczone w budżecie na cele socjalne, np. na pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Więcej informacji na podstronie: https://2slo.pl/jeden-procent. Zapraszamy!

Kosmala.JPG

Anna Kosmala

Dyrektor Społecznego Gimnazjum "Dwójka" Nr 45

Odpowiada za organizację pracy Społecznego Gimnazjum "Dwójka", które powstało przy 2SLO w roku 2000....

Sobala.jpeg

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor 2 SLO

Moje ulubione definicje zarządzania szkołą: „wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad ...

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Elżbieta Tyszko-Kulik

Wicedyrektor, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w liceum

Prawa ręka Pani Dyrektor, sercem z licealistami

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Jan Skrzypek

Pełnomocnik dyrektora d/s relacji

Wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Poma...

Mazur.jpg

Tomasz Mazur

IB coordinator

My basic responsibility at the moment is to assist teachers and students to go with their duty in sm...