SECTION INVISIBLE HEADER FOR SEO(HEADER)

sliderrekritacja.jpg

Rekrutacja IB

Zapraszamy rodziców i kandydatów na spotkanie informacyjne w formie online, które odbędzie się 6 marca o godzinie 10:00.
Zapraszamy również kandydatów na spotkanie z uczniami Dwójki o godzinie 12:30.
Więcej informacji na stronie IB w zakładce Admission/Rekrutacja 2020/20201

Parents and candidates are warmly invited to an online information meeting, which will be held on March 6 at 10 am
Candidates are also invited to meet the students of the “Dwójka” at 12:30 am.
More information available at Admission/Rekrutacja 2020/20201 tab.