SECTION INVISIBLE HEADER FOR SEO(HEADER)

Działamy online!

Sekretariaty szkół pracują w piątki 10:00-13:00 oraz zdalanie:


Wyniki rekrutacji do Pre-DP 2SLO dostępne w zakładce: REKRUTACJA/ Exam/Wyniki
Lista rezerwowa dostępna w zakładce REKRUTACJA/ Exam/Lista rezerwowa
Gratulujemy!


Nowowiejska - info@2slo.waw.pl, + 48 783 977 523 Solec - info_ib@2slo.pl, + 48 513 770 090
Nowy regulamin rekrutacji do oddziałów polskich 2 SLO dostępny w zakładce "Dla kandydatów"

Kosmala.JPG

Anna Kosmala

Pełnomocnik Dyrektora ds. 4-letniego liceum ogólnokształcącego oddziałów polskich

Odpowiada za organizację pracy oddziałów polskich 4-letniego liceum

Sobala.jpeg

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor 2 SLO

Moje ulubione definicje zarządzania szkołą: „wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad ...

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Elżbieta Tyszko-Kulik

Wicedyrektor, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w liceum

Prawa ręka Pani Dyrektor, sercem z licealistami

2slo_nowe_kwadrat.jpg

Jan Skrzypek

Pełnomocnik dyrektora d/s relacji

Wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Poma...

Mazur.jpg

Tomasz Mazur

IB coordinator

My basic responsibility at the moment is to assist teachers and students to go with their duty in sm...