odwiedz dwójkę na:

Ogólne informacje

Nauka w terenie: wszyscy zgadzamy się, że to jedna z najlepszych metod zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Dlatego uczniowie zarówno gimnazjum, jak liceum biorą udział w bardzo licznych wyjazdach. Są wśród nich wyjazdy obowiązkowe dla całego rocznika czy wyjazdy klasowe; są wycieczki poszczególnych projektów, są wreszcie wymiany zagraniczne, wyprawy kółek i te całkowicie dodatkowe. Nie będziemy tu już wymieniać niezliczonych wyjść i wycieczek zamykających się w kilku godzinach; lista stałaby się po prostu zbyt długa!
  • Projekt "Atomówka" (2013/14) w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Wyjazdy obowiązkowe w gimnazjum:


W klasie pierwszej: wyjazd integracyjny (do Pupek na Warmii), szkoła zimowa (przez lata w Beskidzie Śląskim, ostatnio do Zwardonia, już po Żywieckiej stronie) i wycieczka historyczno-artystyczna do Strzelna albo Wąchocka.

 

W klasie drugiej: wyjazd do Londynu (owocujący świetnym London Day), ponownie szkoła zimowa oraz wielka atrakcja wiosenna - wyjazd przyrodniczy pod żaglami (zdjęcia z 2014 roku można zobaczyć tutaj). Już w przededniu lata odbywa się kolejna wycieczka historyczno-artystyczna - tym razem do Łowicza.

 

W klasie trzeciej: wyjazd geograficzno-historyczny na Podlasie (zdjęcia zwycieczki w 2017 roku można zobaczyć tutaj), szkoła literacka w Krakowie (skupiona na poznawaniu kultury żydowskiej i pamiątek po fascynującym okresie Młodej Polski), szkoła techniczna oraz, tradycyjnie już, wycieczka historyczno-artystyczno-socjologiczna do Żyrardowa. Od klasy trzeciej gimnazjum uzupełnieniem wyjazdów rocznikowych są często bardzo liczne wycieczki projektowe.

 

Do tradycji należą też międzyrocznikowe wyjazdy na Igrzyska Zimowe Szkół Niepublicznych na Podhalu.

  • Wyjazd na Podlasie: w Białowieskim Parku Narodowym

Wyjazdy obowiązkowe w liceum:

 

Rocznik pierwszy zaczyna rok od wyjazdu integracyjnego (w Gorce lub na Mazury). Tak w klasie pierwszej, jak i drugiej niemal każdy uczeń wyjeżdża gdzieś ze swoim projektem.

 

Rocznik drugi bierze udział w dwóch wyjazdach obowiązkowych: szkole przyrodniczej w Górach Świętokrzyskich (do Bocheńca), a następnie w tradycyjnej, długiej szkole historycznej. Przez lata była to wyprawa na Ukrainę; następnie przez dwa lata jeździliśmy na Litwę i Łotwę, raz na Słowację. Od 2017 roku wróciliśmy na Ukrainę.

 

Rocznik trzeci... cóż, rocznik trzeci przygotowuje się do matury. Nie znaczy to jednak, że jego uczniowie nie biorą udziału w różnych wyjazdach, jednak nie ma wśród nich wyjazdów obowiązkowych.

  • Szkoła przyrodnicza w Bocheńcu w 2014 roku

Wymiany międzynarodowe:

 

Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję we współpracy ze szkołami w innych krajach. Informacje na temat takich wyjazdów rozbudowujemy właśnie i gromadzimy na osobnej stronie.

  • W Liechtensteinie

Wyjazdy projektowe:

 

Odkąd działają w naszej szkole projekty odbywają się wyjazdy projektowe. Choć nie jest obowiązkiem, by grupa projektowa gdzieś pojechała, to jednak praktycznie gwoździem programu dla wielu z nich jest właśnie krajowy lub zagraniczny wyjazd. Więcej o projektach można przeczytać na osobnej stronie; na innej zbieramy spis wszystkich wyjazdów, w tym projektowych.

  • Projekt "Lista skarbów" na zamojskim Rynku

Wyjazdy inne:

 

Nasze omówienie domknąć muszą wyjazdy kółek. Sześciokrotnie w ostatnich pięciu latach wyjeżdżało gimnazjalne koło turystyczne (dwukrotnie w Góry Świętokrzyskie, dwa razy na Jurę, raz w Pieniny i Beskid Śląski). Jako koło działa grupa uczniów skupionych wokół idei MUN. Mnóstwo jest pojedynczych, nie powtarzających się w następnych latach wyjść, wycieczek i wyjazdów. Od roku szkolnego 2014/15 wszystkie wyjazdy (od całodniowych) będą odnotowywane w osobnej kronice.

  • Konferencja MUN w Nowym Jorku

strony internetowe warszawa