odwiedz dwójkę na:

Święto Wolności

Święto Wolności


W dniu 4 czerwca 1989 roku odbyły się  Polsce wybory do Sejmu. Były to wybory tak wyjątkowe, że ich rocznicę obchodzimy jako Święto Wolności. 

Po traumatycznych doświadczeniach XX wieku, po dziesiątkach lat zniewolenia, po zdławionym wybuchu wolnościowego entuzjazmu lat 1980-81, po marazmie lat osiemdziesiątych, naród polski zyskał w 1989 roku konkretny i wymierny sukces, drogą wydawałoby się banalną – przez wrzucenie kartki do urny wyborczej.  Po raz pierwszy w dziejach zwycięstwo zostało odniesione drogą stricte demokratyczną, bez ofiary krwi. To zwycięstwo rodziło się powoli – przede wszystkim przy Okrągłym Stole – i nie od razu dotarło do świadomości całego społeczeństwa. W istocie jednak akt wyborczy sprawił, że z dnia na dzień obudziliśmy się w innej rzeczywistości – w Rzeczypospolitej wolnych obywateli.

Częściowo wolne wybory  do Sejmu (35% dla kandydatów bezpartyjnych) i całkowicie wolne do Senatu pokazały stan ducha i umysłu Polaków: nadszedł dla nas czas zmian! Słowo WOLNOŚĆ nabierało nowego znaczenia. Nie tylko o wolność polityczną wówczas chodziło, ale także – a może przede wszystkim – o wolność działania, tj. wyzwolenie inicjatywy i energii społecznej we wszelkich dziedzinach życia. W październiku 1989 Joanna Szczepkowska mogła już z przekonaniem powiedzieć do widzów  „Dziennika Telewizyjnego”:  Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.

Pragnienie wolności przez wiele lat towarzyszyło pokoleniom Polaków w walce o niepodległość. Rok 1989 pokazał nowe oblicze tego szczytnego celu. Polska udowodniła z całą mocą, że istotą wolności jest złączenie potrzeby ducha, kreatywności mentalnej i społecznej energii wolnych obywateli. Rezultaty możemy dziś obserwować z radością i widzieć, jak podziwia je świat.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, założone dwa lata wcześniej, zyskało po pamiętnych wyborach ogromne możliwości. W niełatwych wprawdzie warunkach, ale z głębokim przekonaniem o ważności sprawy zakładano – jedną po drugiej – szkoły społeczne.  Nasze szkoły jako dzieło obywateli wolnego kraju powinny datę 4 czerwca obchodzić szczególnie uroczyście.

W dniu 4 czerwca 2014 roku pozdrawiam serdecznie całe środowisko Społecznego Towarzystwa Oświatowego – i tych, którzy je budowali, i tych, którzy w nim wzrastają, i tych, którzy nas po prostu lubią.

Świętujmy razem 25-lecie wolności Polski obywatelskiej!

                                                                                                                      

dr Anna Okońska-Walkowicz

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Warszawa - Kraków, 3 czerwca 2014 r.

strony internetowe warszawa