odwiedz dwójkę na:

Zarząd

Organem założycielskim 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum "Dwójka" jest Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Skład zarządu:

Prezes Krystyna Norwa
Wiceprezes

Piotr Ciacek

Wiceprezes (IB)
Agnieszka Szwedowicz
Sekretarz Małgorzata Kruk-Kowalczyk
Skarbnik Joanna Bojakowska-Lietz
Członek Małgorzata Sawicka
Członek

Hanna Wojciechowska

Komisja rewizyjna:  
Przewodniczący Piotr Kędra
Członek Magdalena Musiał
Członek Maria Wójcik-Korpała
Członek Tadeusz Staszewski
Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje do 1987 roku. To ono uruchomiło 1 września 1989 roku pierwsze 32 szkoły społeczne w Polsce, wśród nich 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące. O naszej historii można więcej przeczytać tutaj.

Więcej na temat Społecznego Towarzystwa Oświatowego można dowiedzieć się na jego stronie głównej.

strony internetowe warszawa