odwiedz dwójkę na:

Rekrutacja krok po kroku

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM 2 SLO?

 

czyli rekrutacja krok po kroku

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do 2 SLO (oddziały polskie)

 

24 IV 2018 r. – o godz. 18.00, w szkole na Nowowiejskiej.

 

Na spotkaniu kandydaci będą mogli porozmawiać z uczniami 2 SLO, zaś rodzice - zadać dyrektorowi i nauczycielom wszystkie pytania, jakie przyjdą im do głowy!

 

Aby rozpocząć naukę w 2 SLO, kandydat musi zdać egzamin wstępny z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego (pisemnie). Szczegóły dotyczące egzaminu znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji.

 

Zapisy na egzamin

 

19 V 2018 r. – w godz. 9.00-14.00, w sekretariacie szkoły na Nowowiejskiej

Aby zapisać kandydata na egzamin, jego rodzice lub inne osoby, którym powierzą oni to zadanie muszą:

 

  1. złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną i podpisaną przez rodzica kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej),

  2. wnieść opłatę za egzamin w wysokości 400 zł lub przedstawić dowód wpłaty na konto szkoły 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 – tytułem: opłata za egzamin do 2 SLO (imię i nazwisko ucznia).

 

Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu lub jego części, powinien złożyć podczas zapisów kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (szczegóły w Regulaminie Rekrutacji).

 

Jeśli kandydat ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę dostosowania formy egzaminu do jego specyficznych potrzeb, powinien złożyć ją podczas zapisów. Informację o możliwościach dostosowania będzie można uzyskać w sekretariacie po upływie 3 dni.

Karta wstępu


Kandydat otrzymuje kartę wstępu, upoważniającą go do wejścia na egzamin.


Egzamin

 

26 V 2017 r. (sobota) – o godz. 10.00, w szkole na Nowowiejskiej (część I – j. polski)

27 V 2017 r. (niedziela) – o godz. 10.00, w szkole na Nowowiejskiej (część II – matematyka, j. angielski)

 

Na salę egzaminacyjną można wnieść przybory do pisania i napój. Na salę nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych – można je będzie zostawić na portierni, ale szkoła nie bierze za nie odpowiedzialności, najlepiej więc w ogóle ich nie przynosić.

 

Wyniki egzaminu

 

Będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 17 VI. Opublikujemy numery kart wstępów kandydatów, którzy zdali egzamin i są na liście przyjętych lub na liście rezerwowej – więc warto zachować kartę wstępu!


Zapraszamy do Dwójki!

 

strony internetowe warszawa