odwiedz dwójkę na:

Jak to działa?

Projekty naukowe to nasz autorski pomysł, realizowany od 2003 roku.


Pracujemy w międzyrocznikowych grupach pod kierunkiem tutora, którym może być nauczyciel z 2SLO lub osoba spoza szkoły. Projekty trwają przez cały rok, ich wyniki są prezentowane pod koniec roku całej szkole. "PROJEKT" znajduje się na świadectwie ukończenia klasy/szkoły, razem z oceną końcową.


Celem projektów jest wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów w kierunkach i w sposób, które wykraczają poza szkolny program nauczania. Chodzi nam również o to, by uczyć współpracy, współdziałania, organizacji pracy, realizacji konkretnego celu.

 

Podstawowe cele:

  • Projekt ma być interdyscyplinarny, ma łączyć różne dziedziny wiedzy, różne umiejętności.
  • Projekt ma rozwijać uczniów, inspirować, budzić w nich pasje poznawcze, pozwalać im „odkrywać zdolności, kształtować umiejętności, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi” (fragm. misji szkoły).
  • Uczniowie mają się nauczyć pracować tą metodą (popularną w biznesie, nauce i nie tylko), w tym zaś: nauczyć się planowania pracy, terminowości, odpowiedzialności, współpracy, pracy nad konkretnym dziełem, zwanym produktem końcowym.
  • Projekt ma realizować (tzn. odpowiadać, wychodzić naprzeciw, zaspokajać) ważne potrzeby szkoły i uczniów - są to przede wszystkim potrzeby naukowe i artystyczne (ale nie tylko, dopuszcza się, że powstanie innego typu projektów).
strony internetowe warszawa