odwiedz dwójkę na:

Poszukiwanie Eldorado

"Poszukiwanie Eldorado"


Film gimnazjalnego miniprojektu historycznego z roku szkolnego 2009/10. Poszukiwaniu zagadek historycznych przewodził Zbyszek Strucki. W filmie wystąpili uczniowie, którzy zdali maturę w maju 2014 roku. Niestety, grający Tragarza Kuba Gdański, uczeń naszego gimnazjum, zmarł przedwcześnie wskutek choroby w 2012 roku.
strony internetowe warszawa