odwiedz dwójkę na:

Pod kopułą św. Marii Magdaleny

Pod kopułą św. Marii Magdaleny

 

Kolejny raz klasy pierwsze gimnazjum odwiedziły jedną z najpiękniejszych świątyń Warszawy - praską cerkiew metropolitalną pod wezwaniem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Wspaniały prawosławny kościół zbudowano w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku. Jest to nie tylko piękne świadectwo wyznaniowego bogactwa naszego miasta, ale też jedna z niewielu świątyń Warszawy, która nie uległa poważniejszym zniszczeniom w czasie drugiej wojeny światowej. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda znakomitej klasy ikonostas i wyjaśnić sobie niewielkie różnice, jakie w ramach religii chrześcijańskiej odróżniają od siebie dwa starodawne kościoły - prawosławny i katolicki. Już za półtora tygodnia uczniowie klas pierwszych odwiedzą kolejny niezwykły zabytek Polski - romański klasztor cystersów w Wąchocku.


strony internetowe warszawa