odwiedz dwójkę na:

Pismo przewodnie

PlanInfoStrateg to finansowany przez Unię Europejską projekt stworzenia i realizacji innowacyjnych planów nauczania, integrujących wiedzę z zakresu różnych przedmiotów. W ramach projektu realizowane są dwa programy:

  • Plan Gry
  • Infostrateg

Zobacz szczegółową informację:

strony internetowe warszawa