odwiedz dwójkę na:

Opłaty

Opłaty obowiązujące od 1 I 2017 r.

Czesne w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Międzynarodowymi STO:
  • oddziały polskie - 1420 zł (płatne do 10. każdego miesiąca, przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca)
  • oddziały międzynarodowe IB - 1950 zł (płatne do 10. każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku szkolnym, od lipca pierwszego roku nauki do czerwca ostatniego roku nauki)
Wpisowe wynosi 1800 zł (opłata jednorazowa, bezzwrotna).

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe, sportowe, artystyczne, projekty, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, tutoring, konsultacje psychologiczne.

Dodatkowo płatne:
  • wyjazdy obowiązkowe i nieobowiązkowe (zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez organizatora wyjazdu)
  • egzamin maturalny w oddziałach międzynarodowych (zgodnie ze stawkami International Baccalaureate Organisation)

Szczegóły w Regulaminie opłat dostępnym poniżej.
strony internetowe warszawa