odwiedz dwójkę na:

Opłaty

Opłaty obowiązujące od 1 I 2017 r.

Czesne w Społecznym Gimnazjum "Dwójka" STO wynosi 1420 zł (płatne do 10. każdego miesiąca, przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca).

Wpisowe wynosi 1800 zł (opłata jednorazowa, bezzwrotna).

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe, sportowe, artystyczne, projekty, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, tutoring, konsultacje psychologiczne.

Dodatkowo płatne są wyjazdy obowiązkowe i nieobowiązkowe (zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez organizatora wyjazdu).

Szczegóły w Regulaminie opłat dostępnym poniżej.
strony internetowe warszawa