odwiedz dwójkę na:

Ogólna koncepcja nauczania w IBDP

Ogólna koncepcja nauczania w programie IBDP

Program IBDP ma cechy pragramu akademickiego, stawia na samodzielność uczniów, ich odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu oraz dokonywania poważnych wyborów edukacyjnych. System IBDP oferuje dużą liczbę przedmiotów podzielonych na sześć grup, z których uczeń musi dokonać wyboru na następujących zasadach.

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Przedmioty wybierane

Każdy uczeń musi wybrać  po jednym przedmiocie z sześciu grup – w tym trzy na poziomie rozszerzonym (HL - High Level) i trzy na poziomie podstawowym (SL - Standard Level).


Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej grupy:

1. Język ojczysty (Studies in Language and Literature)


2. Język obcy (Language Acquisition)


3. Jednostki i społeczeństwo (Individuals and Societes)


4. Nauki eksperymentalne (Science)


5. Matematyka (Mathematics)


6. Sztuka (The Arts)


Zamiast przedmiotu z grupy szóstej, uczeń może wybrać dodatkowy przedmiot z grupy drugiej, trzeciej lub czwartej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Ponadto wszyscy uczniowie obowiązkowo realizują program w zakresie  trzech podanych niżej obszarów:


CAS (Creativity-Activity-Service) – uczniowie dokumentują i poddają refleksji własną aktywność twórczą, sportową i społeczną.


TOK (Theory of Knowledge) – dwuroczne zajęcia poświęcone naturze wiedzy, głównym metodom jej przyswajania oraz rozwijaniu krytycznego myślenia.


EE (Extended Essay) – uczniowie piszą obszerną pracę badawczą (do 4000 słów) -  jest to proces rozłożony  na  etapy i trwa ok. półtora roku. Każdy uczeń pa przydzielonego promotora.

 

strony internetowe warszawa