odwiedz dwójkę na:

Czym jest MUN?

Czym jest MUN?

 

Konferencje MUN to niezwykłe wydarzenia, które gromadzą wyjątkowych ludzi z całego świata. Na kilka dni zapominają oni kim są, jakie mają poglądy, kogo popierają i zamieniają się w dyplomatów ONZ, reprezentując jeden ze 192 krajów członkowskich. W konferencji biorą udział wyłącznie studenci, a obrady prowadzone są według procedur i standardów przyjętych w ONZ. Językiem oficjalnym konferencji jest zawsze język angielski. Obrady prowadzone są na wcześniej podany temat, odpowiadający zakresowi uprawnień danego organu. Stąd każdy delegat musi posiadać wiedzę na temat omawianych kwestii, a ponadto zapoznać się ze stanowiskiem rządu państwa, które reprezentuje. Celem pracy w komisjach jest wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich członków i uchwalenie rezolucji. Stwarza to niezwykłą szansę dyskusji i poszukiwania rozwiązań dla problemów z takich dziedzin jak: polityka międzynarodowa, prawa człowieka, ochrona środowiska, obronność i stosunki wojskowe czy handel międzynarodowy. Podczas obrad delegaci uczą się, jak debatować, negocjować, przekonywać do swojego punktu widzenia, ale także szanować poglądy innych oraz dochodzić do kompromisu.

 

Koło MUN 

 

Od roku szkolnego 2012/2013 działa w naszej szkole koło MUN, w którego skład wchodzi kilkanaście osób z różnych roczników od gimnazjum po liceum. W ramach jego prac uczniowie przygotowują się do udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. biorąc udział w spotkaniach z naukowcami, dyplomatami czy dziennikarzami, a także rozszerzając swoją wiedzę i ćwicząc umiejętności retoryczne i językowe. Ostatnio prace zdominowały przygotowania przygotowania przed kolejnymi wyjazdami: do Aten i Nowego Jorku.

 

Najaktualniejsze informacje o działalności projektu na profilu na Facebooku.

Sponsorzy koła MUN


Zwyczajem projektu MUN w 2SLO jest uczestnictwo w konferencjach zagranicznych. Co roku uczniowie poszukują sponsorów chętnych wesprzeć finansowo ich aktywność edukacyjną. W roku szkolnym 2016/2017 projekt MUN na Nowowiejskiej, by wyjechać na konferencję CWMUN 2017 w Nowym Jorku, otrzymał wsparcie finansowe od czterech firm:

 
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 
Panattoni Europe Sp. z o. o.


SkyConcept Sp. z o. o.


Eurolot SA

 

strony internetowe warszawa