odwiedz dwójkę na:

MiniLaby w naszej szkole

Uczniowie klas I-III gimnazjalnych uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pt. „MiniLaby w warszawskich gimnazjach”. Projekt jest wspólną inicjatywą Społecznego Towarzystwa Oświatowego i m. st. Warszawa. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych wśród uczniów  warszawskich gimnazjów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. Nasze Gimnazjum brało udział w tym przedsięwzięciu od samego początku i do tej pory przeprowadzono dwie sesje: wiosenną i jesienną MiniLabów z przedmiotu chemia. Na zajęciach uczniowie mogli obserwować, wykonywać i wyciągać wnioski z doświadczeń chemicznych, które pozwoliły im na zrozumienie wielu trudnych zagadnień chemicznych. Poza nauką było również mnóstwo zabawy, a uczniowie odkryli, że pozornie trudne problemy natury chemicznej można łatwo rozwiązać i wytłumaczyć doświadczalnie. Na zajęciach warsztatowych poznaliśmy m.in. właściwości suchego lodu, wpływ wody utlenionej na świeżą wątróbkę drobiową, działanie dwutlenku węgla na wodę wapienną, właściwości produktu spalania magnezu w CO2 czy sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Zajęcia były prowadzone w laboratorium chemicznym na Nowowiejskiej oraz w salach na Emilii Plater. Temat i forma wszystkich zajęć była pomysłem i propozycją szkolnej koordynator projektu Sylwii Dragulskiej.

strony internetowe warszawa