odwiedz dwójkę na:

Letnia Szkoła Chemii

Piątka naszych Gimnazjalistów: Maja Świrska, Piotr Nojszewski, Jacek Hann, Nadia Ciemińska, Jan Stenkiewicz-Witeska miała zaszczyt uczestniczenia w Letniej Szkole Chemii na Wydziale Chemii UW. W jej ramach zapoznali się z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, analitycznej: jakościowej i ilościowej oraz psychologii. Zajęcia były prowadzone na poziomie akademickim przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Miały formę warsztatów i opierały się na chemii praktycznej dzięki czemu uczestnicy zajęć poznali dobre praktyki w  pracy laboratoryjnej. Zajęcia były zorganizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych oraz Wydział Chemii UW.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Serdecznie gratulujemy!

Sylwia Dragulska

strony internetowe warszawa