odwiedz dwójkę na:

Komunikat ze Zwyczajnego Walnego Zebrania SKT 144 STO

Komunikat ze Zwyczajnego Walnego Zebrania SKT 144 STO


W dniu  29 lutego 2016 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebraniem Członków SKT 144 STO. W oparciu o przepisy Statutu STO i ordynacji wyborczej (tekst jednolity uwzgl. uchwałę Nr 3 X Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z 20 kwietnia 2013 r. ws zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego) oraz regulamin obrad, zostały wybrane władze SKT – organu prowadzacego ZSS im P Jasienicy. 

 
Bezpośrednio po Walnym odbyło się pierwsze w nowym składzie posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na którym   dokonano podziału funkcji jak następuje: 

 

Skład zarządu:

Prezes Krystyna Norwa
Wiceprezes

Piotr Ciacek

Wiceprezes Katarzyna Majewska
Wiceprezes (IB)
Agnieszka Szwedowicz
Sekretarz Małgorzata Kruk-Kowalczyk
Skarbnik Joanna Bojakowska-Lietz
Członek Małgorzata Sawicka
Członek

Hanna Wojciechowska


Komisja rewizyjna:  
Przewodniczący Piotr Kędra
Członek Magdalena Musiał
Członek Maria Wójcik-Korpała
Członek Tadeusz Staszewski

 

Następne spotkanie zaplanowano na 29 marca 2016 r.


strony internetowe warszawa