odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 8 stycznia 2015 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 8 stycznia 2015 r.

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.
W trakcie spotkania omówiono tematy związane z:

  1. spotkaniem prezesa SKT 144 w Federacji Inicjatyw Obywatelskich z komitetem, który organizował Konferencję „Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej”

  2. obecnym stanem spraw „na budowie” Solec 48; strategią dalszego postępowania – harmonogramem prac, ustalono system spotkań z wykonawca, projektantem, inspektorem nadzoru. Omawiano aspekty decyzji oszczędnościowych ws wyboru rodzaju niektórych materiałów do remontu m.in. podłogi, drzwi.

  3. obecnym statusem siedziby „Nowowiejska”; umowa dzierżawy kończy się w maju 2015 r., określono priorytety postępowania przy zawieraniu kolejnej umowy

  4. obecnością gimnazjum Dwójka w siedzibie na ul. Emilii Plater: dot. aktualnych działań m.in. opłat, zabezpieczeń ppoż., ochrony itp.

  5. zaplanowaniem kampanii pozyskiwania środków pieniężnych i/lub rzeczowych na wyposażenia siedziby Solec 48

  6. harmonogramem informowania rodziców o możliwości przekazywania 1 % za rok obrachunkowy 2014.

  7. bieżącym funkcjonowaniem i finansami ZSS im Pawła Jasienicy.

 

Następne spotkanie zaplanowano na ok. 10 lutego 2015 r.


Więcej nt. Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO można przeczytać tutaj.


strony internetowe warszawa