odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 24 listopada 2015 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 24 listopada 2015 r.


W dniu 24 listopada 2015 odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół im Pawła Jasienicy, podczas którego omówione zostały następujące kwestie: 

  1. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych: dla ZSS i dla SKT nr 144 za okres  01.09.2014-31.08.2015.
  2. Gimnazjum - Omówienie spraw uczniowskich i związanych z siedzibą na Solcu
  3. Przebieg kampanii pozyskiwania środków dla Solca
  4. Finanse: realizacja preliminarza budżetowego,
  5. Propozycje sponsorskie dofinansowań imprez i projektów szkolnych
  6. Sprawy związane z projektem „Polska matura otwiera świat” POWER (Erasmus)
  7. Rządowe zapowiedzi likwidacji gimnazjów
  8. Kalendarz imprez w ZSS im P. Jasienicy
  9. Sprawy bieżące.

 

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1  z 24-11-2015  dotycząca zmiany funkcji skarbnika miedzy członkami Zarządu.

Uchwała nr 2 z 24-11-2015   w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy za rok obrotowy 01.09.2014-31.08.2015.

Uchwała nr 3 z 24-11-2015  w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 01.09.2014-31.08.2015.

Uchwała nr 4  z 24-11-2015 dotycząca przekazania dla ZSS im P Jasienicy wpłat z tytułu 1% za rok podatkowy 2014.

Uchwała nr 5  z 24-11-2015 o przekazaniu wpłaty sponsorskiej na wyjazd w ramach akcji MUN.

Uchwała nr 6 z 24-11-2015  zatwierdzająca  dofinansowanie udziału prezesa zarządu w wizycie studyjnej w szkołach w Londynie.

 

Następne spotkanie zostało zaplanowane po 20 stycznia br.

 

Więcej o pracy Zarządu szkoły można przeczytać tutaj.


strony internetowe warszawa