odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 24 listopada 2014 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 24 listopada 2014 r.

W dniu 24 listopada 2014 odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.
Zgodnie z porządkiem spotkania:

- omówiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe: dla SKT,

- omówiono i zatwierdzono łączne sprawozdanie finansowe dla ZSS i SKT,

W trakcie posiedzenia:

- podjęto uchwały:

  1. nr 1 Komisji Rewizyjnej z 24-11-2014 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe SKT nr 144 za okres 01.09.2013-31.08.2014.

  2. nr 1 z 24-11-2014 Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Społecznych STO za rok 01.09.2013-31.08.2014

  3. nr 2 z 24-11-2014 Zarządu ws przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania dla ZSS i SKT za okres 01.09.2013-31.08.2014.

  4. nr 3 z 24-11-2014 Zarządu ws zmiany podmiotu prowadzącego obsługę księgową dla SKT.

- zapoznano się z Ramową Strategią Rozwoju ZSS na lata 2015-20120,

- dokonano podsumowania efektów zabiegów i ustaleń dot. porozumienia remontowego z ZGN Śródmieście i zdecydowano o podpisaniu porozumienia,

- zweryfikowano harmonogram działań związanych z remontem Solca,

- zapoznano się z efektami przebiegu procedury wyboru wykonawcy robót remontowych dla Solca 48 i zdecydowano o podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac,

- omówiono dalszą strategię postępowania ws Solca w odniesieniu do urzędów miasta i dzielnicy,

 

Następne spotkanie zaplanowano na 8 stycznia 2015 r.

 

Więcej nt. Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO można przeczytać tutaj.


strony internetowe warszawa