odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 października 2014 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 października 2014 r.

W dniu 23 października 2014 odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:

-  obchody Jubileuszu 2SLO w dn. 14.11.14 - omówienie planu obchodów, informacja przewodniczącej Samorządu na temat  zaawansowania prac związanych z przygotowaniem  obchodów jubileuszu, plan eventu-niespodzianki p. Jan Skrzypek;

- omówiono postępy w bieżącej sytuacji prawnej naszej siedziby przy ul. Nowowiejskiej 5;

- dokonano analizy ws lokalu Solec 48: dyskutowano na temat strategii dalszego postępowania i harmonogramu prac;

- wysłuchano sprawozdania nt. stopnia zaawansowania wdrażania IB;

- omawiano zasady i tryb przyznania nagród jubileuszowych z tytułu długoletniej pracy w „Dwójce” w związku z 25-leciem Szkoły;

- ustalono procedurę zamieszczania komunikatów z prac Zarządu na stronie ZSS.

Następne spotkanie zaplanowano na 28 października br.

 

Dowiedz się więcej na temat Samodzielnego Koła Terenowego!


strony internetowe warszawa