odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 marca 2015 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 marca 2015 r.


W dniu 23 marca 2015 r. miało miejsce kolejne w tym roku szkolnym posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół, w trakcie którego omówiono m.in. tematy związane z:


  1. ewaluacją problemowa przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty spotkaniem. Od 20 kwietnia br. w szkole 2SLO będzie przeprowadzona ewaluacja w zakresie następujących wymagań:
    - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
    - Rodzice są partnerami szkoły.

  2. finansami ZSS im Pawła Jasienicy. Rewizja kosztów i naszych możliwości finansowych wykazała celowość zorientowania się o dostępności zaciągnięcia kredytu. Zdecydowano o wystosowaniu zapytania ofertowego o kredyt do banku ING (obsługuje nasze konta) i dodatkowo kilku innych banków.

  3. obecnym stanem spraw „na budowie” Solec 48, strategią dalszego postępowania np. zmianami pociągającymi ze sobą wzrost kosztów m.in. przebudowa łazienek, harmonogramem prac.

  4. rekrutacją 2015/2016. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym do gimnazjum, drugie niebawem. Odbyło się także spotkanie rekrutacyjne do liceum, ale sens rekrutacji stoi pod znakiem zapytania ponieważ jest możliwe, że nie będzie wolnych miejsc dla kandydatów z zewnątrz. Ważne są wyniki rekrutacji wewnętrznej - z przeprowadzonych rozmów wynika, że dla ponad 95% uczniów naszego gimnazjum, nasze liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

  5. zaplanowaniem kampanii pozyskiwania środków pieniężnych i/lub rzeczowych na wyposażenia siedziby Solec 48

  6. bieżącym funkcjonowaniem ZSS im Pawła Jasienicy.

 

Następne spotkanie zaplanowano na ok. 22 kwietnia 2015 r.

 

Więcej nt. Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO można przeczytać tutaj.


strony internetowe warszawa