odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23. maja 2016

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 maja 2016 r.


W dniu 23 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, w którym wzięli również udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Dyrekcja Zespołu Szkół.

 
Plan posiedzenia  obejmował następujące punkty:


1.       Finanse: preliminarz budżetowy cd, wynagrodzenia zespołu zarządzającego,

2.       Liceum IB – odpowiedz MEN, rekrutacja, egzaminy wstępne

3.       2SLO: przebieg matur, projekty

4.       Gimnazjum: przyjęcia na rok szk.2016/17, bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne, status reklamacji podłóg,

5.       Strategia postępowania ws siedziby na Nowowiejskiej (materiały w załączeniu)

6.       Przedstawienie aktualnych spraw dot STO m.in. zmian statutowych STO (uchwalonych na Walnym), zaproszenie do udziału w Wakacyjnej szkole STO,

7.       Kalendarz do końca roku szk. w ZSS im P Jasienicy; ustalenie terminu ostatniego posiedzenia, remonty, dyżury wakacyjne,

8.       Sprawy bieżące- interwencja ws zadłużenia rodziców za naukę.

 

Zarząd podjął uchwałę:


Uchwała nr 1 dot. odstąpienia od egzekucji należności za zaległe czesne.


Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 23.06.2016 r.


strony internetowe warszawa