odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 kwietnia 2015 r.


W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.


Plan posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Propozycje zmiany do Statutu szkoły dot. wyborów do Samorządu uczniowskiego. Procedura wyboru i powołania Samorządu uczniowskiego musi być wpisana do Statutu szkoły a ten musi być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków SKT 1444 STO. Zebrani uzgodnili, że do najbliższego posiedzenia zapoznają się szczegółowo z przedstawionymi propozycjami.

 2. Spraw związanych z siedzibą Nowowiejska, nowa umowa dzierżawy w toku procedowania. Obecnie dokumentacja została przekazana do Wojewody.

 3. Przebieg kampanii pozyskiwania środków dla Solca na wyposażenie pracowni przedmiotowych. Zebrano 137 cegiełek, w tym najczęściej nabywane są 3-4 cegiełki, ale również wpłaty wielokrotności tej liczby cegiełek ! WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY !

 4. Ewaluacja problemowa z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w 2SLO. W dniu dzisiejszym przeprowadzony został tzw. wywiad grupowy. Za udział w tym przedsięwzięciu wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

 5. Przebieg remontu Solca.
  Ważną sprawą jest trzymanie się ustalonego budżetu i harmonogramu robot. Sytuacja jest dynamiczna i wymaga ciągłego nadzoru i wielu interwencji ze strony inwestora.

 6. Sprawy bieżące: rekrutacja.
  Rekrutacja do gimnazjum - zostaną utworzone 3 klasy pierwsze; nasze plany to
  od 1 września w siedzibie na Solcu będzie uczyło się 8 klas (rocznikowo 3, 3, 2). Stan rekrutacji na tydzień przed egzaminami do gimnazjum mamy 167 zgłoszeń; chcemy utworzyć 3 klasy.

Rekrutacja do liceum – decyzja 40 czy 60 uczniów w pierwszej klasie, będzie uzależniona od poziomu rekrutacji, jeżeli uda się pozyskać odpowiednią liczbę dobrych uczniów planujemy utworzyć trzy mniejsze klasy; będzie to rodziło potrzebę zatrudniania nowych nauczycieli, a to pomoże rozpocząć proces testowania kadry do IB.

Więcej nt. Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO można przeczytać tutaj.

 


strony internetowe warszawa