odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 czerwca 2016 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 23 czerwca 2016 r.

 

W dniu 23 czerwca 2016 r. miało miejsce ostatnie w tym roku szkolnym połączone posiedzenie Zarządu SKT i Komisji Rewizyjnej oraz spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół im. P. Jasienicy.

 

Porządek obrad obejmował m.in. następujące tematy:

1/ finanse: cd preliminarza (informacje o stanie rekrutacji), wynagrodzenie dla dyrekcji (w tym strona formalna zatrudnienia), strategia ws wysokości czesnego,

2/ reklamacje budowlane związane z siedziba Solec (podłoga, klimatyzacja),

3/ zakres remontów w czasie wakacji (Solec i Nowowiejska), dyżury zarządu, 

4/ MSP i BGN a ubieganie się o dofinansowanie wymiany dachu na Nowowiejskiej,

5/ korespondencja z MEN w sprawie zezwolenia na prowadzenie oddziału międzynarodowego IB

6/ plany na przyszły rok szk. 2016/17 i sprawy bieżące.

 

Zarząd podjął następującą uchwały:

 

Uchwała nr 1 dot. planowanej od 1 stycznia 2016r. podwyżki czesnego o 70 zł w ZSS im. P. Jasienicy.

Uchwała nr 2 dot. warunków zatrudnienia Dyrekcji ZS im. P. Jasienicy.


strony internetowe warszawa