odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 19.09.2016 r.

 Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 19.09.2016 r.


W dniu 19.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, w którym wzięli również udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Dyrekcja Zespołu Szkół.
Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Omówienie działalności oddziału IB m.in. uroczystości inauguracji IB, plan zajęć, liczebność klas/grup

  2. Zmiany w Statucie LO (nazwa szkoły, siedziba )

  3. Symulacja wygaszania gimnazjum (dwa warianty, dwie strategie)

  4. Plan akcji „Czysty Solec”,

  5. Status spraw dot. wymiany pokrycia dachu na Nowowiejskiej, korespondencja z BGN, MSP i MEN

  6. Weryfikacja spraw związanych z kredytem w ING

  7. sprawozdanie z realizacji remontów w siedzibach ZSS w czasie wakacji,

  8. Informacje o działaniach koalicji „NIE dla chaosu w szkole”

  9. Sprawy bieżące m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, sprawy wychowawcze i organizacyjne

 

Zarząd podjął uchwały:

Uchwała nr 1 z dnia 19-09-2016 w sprawie zmiany nazwy szkoły. Zarząd postanawia zmienić nazwę szkoły na : 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Uchwała nr 2 z dnia 19-09-2016 w sprawie zmiany Statutu 2 SLO. Zarząd postanawia wprowadzić zmianę w Statucie 2 SLO w brzmieniu: W kontaktach z instytucjami międzynarodowymi dopuszcza się używanie nazwy skróconej : Second SLO.

Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14.11.2016 r.

 

Komunikaty z posiedzeń SKT oraz inne informacje o pracy Zarządu publikujemy tutaj.

 


strony internetowe warszawa