odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 17 lipca 2016 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 17 lipca 2016 r.

 

W dniu 17 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, w którym wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół im. P. Jasienicy.


Spotkanie odbyło się w związku z wystąpieniem pani Minister Anny Zalewskiej w Toruniu nt. „Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty O Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.


Zebrani dyskutowali o planowanej reformie szkolnictwa, która zakłada likwidację gimnazjów. Zaistniała sytuacja wymaga nowej strategii prowadzenia ZSS im P Jasienicy; jednak obecnie nie ma jeszcze przepisów regulujących zmiany strukturalne i należy zaczekać z podejmowaniem wiążących decyzji. Zebrani dokonali symulacji możliwych rozstrzygnięć i omówili warianty zachowania w prowadzeniu ZSS.


Następne spotkanie zaplanowano na połowę września 2016 r.

 


strony internetowe warszawa