odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 16 lutego 2015 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 16 lutego 2015 r.


W dniu 16 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.


Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:


 1. status spraw związanych z siedzibą Nowowiejska.
  Zarząd wystąpił do BGN z pismem o kontynuacje umowy dzierżawy z prośbą m.in. o obniżenie czynszu o poniesione nakłady, możliwość użyczania non-profit zaprzyjaźnionym podmiotom, podnajęcia powierzchni np. na automat z napojami (bez sankcji przewidzianej w poprzedniej umowie wzrostu czynszu o 50%).

 2. przebieg kampanii pozyskiwania środków dla Solca.
  Zdecydowano o wystosowaniu do Rodziców listu z załączoną pełną informacją dot. szczegółów remontu Solca i zwróceniu się o wsparcie finansowe.

 3. zabiegi o uzyskanie 1 % za 2014 r.
  Jak co roku wystosowany będzie list do Rodziców.

 4. status dalszego postępowania ws odzyskania zadłużenia od jednego z Rodziców. Nastąpi proces windykacyjny.

 5. przebieg remontu Solca.
  Wysłuchano relacji na temat remontu nieruchomości Solec – trwają prace, na stronie szkoły zamieszczane będą reportaże z remontu, co czwartek odbywają się spotkania „na budowie” przedstawicieli Zarządu, Dyrekcji, Wykonawcy, Inspektora nadzoru. Ważną sprawą jest trzymanie się ustalonego budżetu; jest to trudne, ponieważ w trakcie remontu pojawiają się dodatkowe prace wymagające koniecznego wykonania.

 6. sprawy bieżące: rekrutacja, projekty uczniowskie, informacja na temat zakończonej szkoły zimowej.

 

Następne spotkanie zaplanowano na ok. 20 marca 2015 r.

 

Więcej nt. Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO można przeczytać tutaj.


strony internetowe warszawa