odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 04.04.2016

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 04.04.2016W dniu 4 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT, w którym wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół.

 
Przed omówieniem przewidzianych punktów porządku spotkania Pani Dyrektor Anna Sobala- Zbroszczyk opowiedziała zebranym o wyjeździe uczniów 2SLO do Pekinu w ramach programu MUN; młodzież naszej szkoły wróciła z 3 wyróżnieniami. Zebrani złożyli, na ręce Pani Dyrektor serdeczne gratulacje dla nauczycieli zaangażowanych w program i młodzieży.

Podczas posiedzenia omówiono jak następuje:

  1. Informacje dotyczące gimnazjum - bieżące sprawy wychowawcze i zagadnienia remontowo-reklamacyjne związane z siedzibą na Solcu.

  2. Liceum IB – przedstawienie zaawansowania działań ws rejestracji oddziału IB w MEN, rekrutacja, egzaminy wstępne, promocja.

  3. Propozycje zmian statutowych STO przygotowywanych na Walne STO; temat będzie kontynuowany.

  4. Kalendarz planowanych działań w ZSS im P Jasienicy do końca tego roku szkolnego.

  5. Zabiegi o uzyskanie 1 % za 2015 r.; jak co roku wystosowany będzie list do Rodziców.

  6. Strukturę zarządzania szkołami należącymi do ZSS STO, w tym strukturę zatrudnienia i wynagradzania; temat będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu.


Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 18.04.2016 r.


strony internetowe warszawa