odwiedz dwójkę na:

Kółka zainteresowań

Kółko górskie

Szkoła dysponuje własną sztuczną ścianą wspinaczkową, na której prowadzone są zajęcia o charakterze systematycznych treningów (raz w tygodniu przez 2 godz.). Atmosfera cotygodniowych spotkań jest towarzyska, a celem ich nie jest uzyskanie wyśrubowanych wyników sportowych, lecz raczej pokazanie pewnej możliwości aktywnego spędzania czasu z rodzaju „sportów całego życia". W zależności od zainteresowań grupy zajęcia mogą być wzbogacone o inne elementy. Udział w zajęciach zalicza trzecią obowiązkową godzinę rekreacji. Zajęcia prowadzi instruktor taternictwa i taternictwa jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (a zarazem nauczyciel 2 SLO) -  Rafał Kardaś.


Kółko fotograficzne

Mamy ciemnię fotograficzną. Podczas zajęć wykonujemy gruntowne ćwiczenia przygotowujące do samodzielnej pracy z srebrowymi materiałami biało-czarnymi o stopniu trudności, w zależności od uczestników. Dla początkujących organizowany jest roczny kurs z fotografii, który ma na celu ułatwić pracę z aparatem i zaznajomić z podstawową wiedzą na temat fotografii.Osoby zaawansowane mogą korzystać z ciemni samodzielnie. Prowadzimy zajęcia z Photoshopem. W planach mamy uczestniczenie w festiwalu fotografii w Łodzi oraz wizyty w redakcjach czasopism celem pokazania, jak zawodowo pracują fotograficy. W sprawie zajęć fotograficznych należy kontaktować się z Tomkiem Jarnickim.


Koło MUN (Model United Nations)

Na spotkaniach uczniowie przygotowują się do udziału w konferencjach MUN. Są to niezwykłe wydarzenia, które gromadzą wyjątkowych ludzi z całego świata. Na kilka dni zapominają oni kim są, jakie mają poglądy, kogo popierają i zamieniają się w dyplomatów ONZ, reprezentując jeden ze 192 krajów członkowskich. W konferencji biorą udział wyłącznie studenci, a obrady prowadzone są według procedur i standardów przyjętych w ONZ. Językiem oficjalnym konferencji jest zawsze język angielski. Obrady prowadzone są na wcześniej podany temat, odpowiadający zakresowi uprawnień danego organu. Stąd każdy delegat musi posiadać wiedzę na temat omawianych kwestii, a ponadto zapoznać się ze stanowiskiem rządu państwa, które reprezentuje. Celem pracy w komisjach jest wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich członków i uchwalenie rezolucji. Stwarza to niezwykłą szansę dyskusji i poszukiwania rozwiązań dla problemów z takich dziedzin jak: polityka międzynarodowa, prawa człowieka, ochrona środowiska, obronność i stosunki wojskowe czy handel międzynarodowy. Podczas obrad delegaci uczą się, jak debatować, negocjować, przekonywać do swojego punktu widzenia, ale także szanować poglądy innych oraz dochodzić do kompromisu. W roku 2013 uczniowie 2 SLO reprezentowali Uzbekistan na konferencji MUN w Nowym Jorku - ale takie konferencje odbywają się także nieco bliżej, np. w Warszawie :)

 

Kołem MUN opiekują się Elżbieta Tyszko-Kulik i Magda Kobosko.

 

Więcej o MUN można przeczytać tutaj.

 

Koło wolontariackie

Współpracuje między innymi z Domem Dziecka w Zwierzyńcu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Mokotowie. Wolontariusze z 2 SLO zorganizowali dzieciom ze Zwierzyńca pobyt w Warszawie na początku czerwca 2012 r.. Pomagali także w odrabianiu lekcji dzieciom ze świetlicy w szkole podstawowej na ul. Kazimierzowskiej, a także zorganizowaliśmy Andrzejki dla osób starszych. Bierzemy udział w akcji „Szlachetna paczka”. Wolontariusze zajmują się też koordynacją spotkań dla absolwentów 2 SLO, cieszących się wielkim zainteresowaniem. Opiekunką wolontariatu jest Małgorzata Adamek.

 

Kółko całkowe

Jest przeznaczone dla uczniów kl. I i II – zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi (jest ich coraz więcej w naszej szkole!). Podczas zajęć uczniowie mają okazję nauczyć się rachunku różniczkowego i całkowego oraz ich zastosowań w naukach przyrodniczych.

 

SKS

Jest dla uczniów pragnących doskonalić swoje umiejętności sportowe oraz grać w turniejach szkolnych i międzyszkolnych. Proponujemy zajęcia w następujących dyscyplinach: koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców.

strony internetowe warszawa