odwiedz dwójkę na:

Nasze IB

Nasze IB

 

Oferta szkoły - przedmioty

W oddziale przygotowawczym tzw. Pre-IB - uczniowie realizują podstawę programową dla kl. I LO obowiązującą w polskiej szkole.

 
Dodatkowo:

 

 • uczą się matematyki w grupach profilowanych (na wybranym poziomie)
 • mają zajęcia z pisania w j. angielskim (Academic Writing)
 • w II semestrze rozpoczynają naukę przedmiotów z grupy SCIENCE (biologia, chemia, fizyka) w grupach profilowanych - zgodnie z tym co wybrali w przyszłym IB DP
 • uczą się intensywnie j. angielskiego - 6 h tygodniowo.W oddziałach międzynarodowych 2nd SLO IB DP oferuje następujące kursy:

Grupa I - LANGUAGE A (Studies in language and literature)

 • JĘZYK POLSKI (Literature) - higher level/standard level
 • JĘZYK ANGIELSKI (Language and literature) - higher level/standard level


Grupa II - LANGUAGE B (Language acquisition)

 • JĘZYK ANGIELSKI - higher level
 • JĘZYK NIEMIECKI - higher level/standard level
 • JĘZYK FRANCUSKI - higher level/standard level
 • JĘZYK HISZPAŃSKI - higher level/standard level


Grupa III - INDIVIDUALS AND SOCIETES

 • GEOGRAFIA - higher level/standard level
 • HISTORIA - higher level/standard level
 • EKONOMIA - higher level/standard level
 • PSYCHOLOGIA - higher level/standard level
 • FILOZOFIA - higher level/standard level


Grupa IV - SCIENCES

 • BIOLOGIA - higher level/standard level
 • CHEMIA - higher level/standard level
 • FIZYKA - higher level/standard level


Grupa V - MATHEMATICS

 • MATEMATYKA - - higher level/standard level/studies


Grupa VI - THE ARTS

 • sztuki wizualne - higher level/standard level
 • teatr - higher level/standard level


Każdy uczeń musi wybrać po 1 przedmiocie z każdej grupy. Możliwe są różne wyjątki (wymagają zgody koordynatora/wicedyrektora IB DP).

 
Nauczanie wszystkich przedmiotów (poza j. polskim i j. obcymi) w oddziałach międzynarodowych odbywa się w języku angielskim.


Uczniowie przygotowują się do matury międzynarodowej (IB DP) z 6 wybranych przedmiotów - 3 na poziomie rozszerzonym (higher level) i 3 na poziomie podstawowym (standard level).

strony internetowe warszawa