odwiedz dwójkę na:

Gra miejska z okazji Narodowego Święta Niepodległości: już po raz trzeci!

Jedna z drużyn pod szkołą

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy dzisiaj grę miejską dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaczęliśmy wyjątkowo - całe gimnazjum, czyli blisko sto pięćdziesiąt osób odśpiewało na szkolnym patio hymn narodowy. A potem była sama gra, czyli bieg (lub jazda: uczestnicy mogli korzystać z komunikacji miejskiej) po Warszawie śladem 1918 roku, Okrągłego Stołu i stołecznej edukacji.

 

Do udziału w grze potrzebne było rozwiązanie przynajmniej części z dwudziestu opublikowanych zagadek. Czy były trudne? Można to ocenić samemu: umieszczone są pod wynikami, choć od razu z rozwiązaniami. Osoby ambitne powinny pominąć na razie tekst wydrukowany na zielono.

 


Czas na wyniki!

 Czas

Miejsca

Szczegóły

Wyjście

Powrót

Czas

Za czas

Miejsca

Za miejsca

Szczegóły

Za szczegóły

Specjalne

RAZEM

Wynik

Drużyna 13

08:55

10:40

01:45

105

8,00

240,00

5,00

100,00

20,00

375,00

I miejsce

Drużyna 6

08:38

11:11

02:33

153

8,00

240,00

4,00

80,00

20,00

307,00

II miejsce

Drużyna 3

08:30

11:04

02:34

154

7,00

210,00

6,00

120,00

0,00

296,00

III miejsce

Drużyna 1

08:26

11:13

02:47

167

7,00

210,00

5,00

100,00

10,00

273,00

IV miejsce

Drużyna 10

08:48

11:47

02:59

179

7,00

210,00

5,00

100,00

20,00

271,00

V miejsce

Drużyna 8

08:44

11:17

02:33

153

6,00

180,00

5,00

100,00

15,00

262,00

VI miejsce

Drużyna 9

08:46

11:45

02:59

179

6,00

180,00

5,00

100,00

40,00

261,00

VII miejsce (ex aequo)

Drużyna 7

08:40

11:09

02:29

149

7,00

210,00

4,00

80,00

0,00

261,00

VII miejsce (ex aequo)

Drużyna 5

08:35

10:54

02:19

139

7,00

210,00

2,00

40,00

5,00

236,00

VIII miejsce

Drużyna 11

08:50

11:15

02:25

145

4,00

120,00

7,00

140,00

0,00

235,00

IX miejsce

Drużyna 2

08:27

11:29

03:02

182

8,00

240,00

2,00

40,00

10,00

228,00

X miejsce

Drużyna 14

09:15

11:14

01:59

119

4,00

120,00

3,00

60,00

15,00

196,00

XI miejsce

Drużyna 4

08:33

11:01

02:28

148

4,00

120,00

2,00

40,00

50,00

182,00

XII miejsce, wygrana za strój

Drużyna 12

08:52

10:57

02:05

125

5,00

150,00

0,00

0,00

15,00

160,00

XIII miejsce

 

Uroczyste wręczenie nagród pod koniec semestru!

Pod bramą Uniwersytetu (fot. Agata Kiernożycka)

Poniżej publikujemy opracowane przez organizatora gry rozwiązania zagadek. Niektóre okazały się dla naszych gimnazjalistów bardzo proste, inne przeciwnie - nie zostały przez nikogo prawidłowo rozwiązane.


1.            Miejsce:        W tym miejscu w 1955, 1970 i w 1989 podpisano ważne porozumienia.Chodzi o Pałac Prezydencki (podpisano w nim: Układ Warszawski w 1955 roku; traktat z RFN w 1970 roku; porozumienia Okrągłego Stołu w 1989 roku).Szczegół:      Ochrzczony w Brochowie.Na budynku upamiętniony jest Fryderyk Chopin, którego ochrzczono w pięknym, gotycko-renesansowym kościele w Brochowie nad Bzurą. W tym samym kościele ślub brali rodzice kompozytora.2.            Miejsce:        W tym budynku przekazano to, czego nie było w Polsce od 1939 roku.W 1990 roku na Zamku Królewskim ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski przekazał prez. Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie wywiezione z Polski w 1939 roku.Szczegół:      Tu ktoś zginął w dniu ataku radzieckiego na Polskę.17 IX 1939, w czasie barbarzyńskiego, niemieckiego bombardowania Zamku Królewskiego zginął jego kustosz, dr Kazimierz Brokl. Upamiętniony jest pomniczkiem przy bramie Grodzkiej.3.            Miejsce:        Pierwsza siedziba 2SLO.Pierwszą siedzibą naszego liceum były budynki parafii przy ulicy Gorlickiej 5/7 na Rakowcu.Szczegół:      J 1,46W budynku znajduje się kamień węgielny przywieziony z Nazaretu – do tego miasta odwołuje się powyższy fragment z Ewangelii św. Jana.4.            Miejsce:        Ministerstwo, którego pierwszym ministrem w Trzeciej Rzeczypospolitej był profesor, którego wykładem zaczął się pierwszy rok szkolny 2SLO.Pierwszy rok szkolny w 2SLO otworzył wykładem prof. Henryk Samsonowicz, który kilka dni później został ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.Szczegół:      Atena.Na jednej z płaskorzeźb ponad wejściem do tego pięknego gmachu (zbudowanego dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1927-30 przez Zdzisława Mączeńskiego) znajduje się sowa – symbol bogini Ateny.5.            Miejsce:        Tu swoją inaugurację w 1989 roku miało 1SLO.Inauguracja miała miejsce w budynku Auditorium Maximum na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Uznawałem skrótową odpowiedź, że było to na terenie starego kampusu Uniwersytetu przy Krakowskim Przedmieściu - choć jest tam przecież dużo więcej gmachów!Szczegół:      Parę dziesiątek kroków wystarczy, by znaleźć pamiątkę po Ciołku.Na murze otaczającym pałac Uruskich znajduje się tablica upamiętniająca fakt, że właśnie tutaj Stanisław Antoni Poniatowski dowiedział się o swojej elekcji na tron polsko-litewski. Zaliczane było rozwiązanie, że Ciołkiem z zagadki jest ks. Józef Poniatowski z pomnika przed Pałacem Prezydenckim.6.            Miejsce:        Tu istniała szkoła wojskowa założona przez króla Stanisława Augusta.Jednym z najważniejszych dokonań Stanisława Augusta było założenie Szkoły Rycerskiej (Korpusu Kadetów), której absolwentem był m.in. Tadeusz Kościuszko. Mieściła się ona w Pałacu Kazimierzowskim (rektorat Uniwersytetu Warszawskiego).Szczegół:      A coś z tego wojska przy niej zostało?Na tyłach pałacu, w niewielkim ogrodzie znajduje się armata – upamiętnia ona udział studentów UW w walkach o niepodległość Polski.7.            Miejsce:        Patrona tej szkoły łączy: Psków, transatlantyk i Santi Gucci.Bitwa pod Pskowem, dwa transatlantyki polski i architekt, który zaprojektował manierystyczny nagrobek do kaplicy Mariackiej w katedrze na Wawelu łączą się oczywiście w postaci króla Stefana Batorego. Wspaniały gmach szkoły jego imienia zaprojektował Tadeusz Tołwiński, a zbudowano go w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej (1922-1924).Szczegół:      A teraz znajdźcie dwie pamiątki po tym, który zaprojektował gmach GUS.Romuald Gutt zaprojektował dwa modernistyczne budynki w pobliżu: własną willę przy Hoene-Wrońskiego 5 i gmach obecnego Zespołu Szkół nr 23 przy Górnośląskiej.8.            Miejsce:        Tu mieszkał historyk, który napisał książkę o trzech innych historykach z bardzo dawnych czasów.Chodzi o naszego Patrona, Pawła Jasienicę i jego książkę „Trzej kronikarze”. Pisarz mieszkał na Mokotowie, przy ul. Dąbrowskiego 75b – wmurowana jest tam tablica pamiątkowa.Szczegół:      A do tego ma coś okrągłego obok.Konkretnie rondo swego imienia, na przecięciu Łowickiej i Dąbrowskiego.9.            Miejsce:        Tu była główna siedziba tych, którzy obok "Solidarności" i Kościoła zasiedli do Okrągłego Stołu.Czyli partii komunistycznej – PZPR – której główną siedzibę zbudowano w latach 1948-52 na rogu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich. Wbrew częstej pomyłce, włączającej tę budowlę w nurt socrealizmu jest to świetny przykład polskiego modernizmu, dzieło W. Kłyszyńskiego, T. Mokrzyńskiego i E. Wierzbickiego.Szczegół:      Idzie na pączki do Bliklego.Tak artysta (Jean Cardot) przedstawił gen. Charlesa de Gaulle’a, prezydenta i bohatera narodowego Francji, który spędził pewien czas w Warszawie jako członek francuskiej misji wojskowej (1919-1921). Początkowo pomnik miał stać na chodniku, dzięki czemu efekt spaceru do cukierni byłby pełniejszy; zdecydowano jednak o podparciu generała wysokim cokołem. Trochę szkoda.10.          Miejsce:        Tyle zostało z pałacu, co go przebudował Idźkowski dla Skwarcowa.Chodzi naturalnie o Pałac Saski i jego jedyną pozostałość: Grób Nieznanego Żołnierza. Właśnie w formie zaprojektowanej przez Adama Idźkowskiego (twórcę m.in. neogotyckiej szaty warszawskiej katedry, istniejącej w tej postaci do 1944 roku), czyli z dwoma korpusami bocznymi połączonymi monumentalną kolumnadą Pałac Saski zostanie w przyszłości odbudowany.Szczegół:      To starcie nie mogło być upamiętnione przed 1989 rokiem.Było wiele możliwości: trzeba było przyjrzeć się tablicom na filarach Grobu. Są na nich m.in. wymienione bitwy stoczone przez Korpus Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną w 1939 roku. Tych bitew w polskiej historii między 1945 a 1989 „nie było”, tak jak „nie było” radzieckiej agresji z 17 IX.11.          Miejsce:        Gdzieś koło tej ceglanej budowli działała pierwsza szkoła w Warszawie.Chodzi oczywiście o szkołę przy parafii św. Jana Chrzciciela, gdzie w średniowieczu działała pierwsza (i długo jedyna) szkoła. O jej istnieniu mówią już dokumenty procesu przeciwko krzyżakom, który odbył się w Warszawie w roku 1339.Szczegół:      A obok dzieło Mitoraja.Dziełem zmarłego niedawno Igora Mitoraja są ozdobne drzwi do kościoła Matki Bożej Łaskawej (oo. Jezuitów) na Świętojańskiej.12.          Miejsce:        Z łusek odlany patrzy na Drogę Kalwaryjską.W ten sposób wykonano pomnik Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, który stoi na osi Alej Ujazdowskich. Ulicę tę wytyczono w XVIII wieku jako Drogę Kalwaryjską. Są więc Aleje Ujazdowskie warszawską pamiątką po fundowaniu w Polsce kopii Jerozolimy. Falę tych fundacji rozpoczęła Kalwaria Zebrzydowska. Warszawska kalwaria na Ujazdowie była o tyle wyjątkowa, że ufundował ją sam król August II.Szczegół:      A obok nazwisko kogoś, kto wart pałaca.„Wart Pac pałaca…” to konkretne polskie przysłowie. Pacowie zbudowali dwór, który później rozbudowano do postaci dzisiejszego Belwederu. Nazwisko to jest wspomniane na niewielkiej tablicy pamiątkowej na ścianie Belwederu.13.          Miejsce:        Piłsudski nam wywalczył Wschód, a on - Zachód.Roman Dmowski (pomnik na placu Na Rozdrożu) reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu; uzyskał tam dla nas korzystne granice zachodnie (obok wywalczonej wcześniej Wielkopolski Pomorze Gdańskie i plebiscyty na Górnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach).Szczegół:      Tuż obok stała cerkiew. Śladu nie ma, miejsce sfotografować można.Cerkiew św. Michała Archanioła stała na placu Na Rozdrożu do 1923 roku. Zburzono ją, podobnie jak dziesiątki innych cerkwi w odrodzonej Polsce w ramach akcji usuwania śladów rosyjskiego panowania. Ten sam los spotkał potężny Sobór Aleksandra Newskiego, który wzniesiono na placu Saskim - dzisiejszym Piłsudskiego. Część mozaik z tej świątyni oglądać można w dolnym kościele praskiej cerkwi św. Marii Magdaleny, a kolumny wykorzystał prof. Szyszko-Bohusz przy wznoszeniu baldachimu nad wejściem do krypty Marszałka Piłsudskiego na Wawelu. Siła symbolu!14.          Miejsce:        W Lublinie rząd, w Warszawie metro.Fakty te łączy postać Ignacego Daszyńskiego, premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (7-12 XI 1918).Szczegół:      Właz na Prostej z gwiazdą związany.Pomnik upamiętnia ewakuację powstańców Getta przez kanały na ulicę Prostą 51. 10 maja wyszedł tędy m.in. Marek Edelman.15.          Miejsce:        Stąd wyprowadzono sztandar.Słynne słowa „Sztandar wyprowadzić” zakończyły ostatni, XI Zjazd PZPR, odbywający się tradycyjnie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.Szczegół:      Było czterech, jest trzech.Przy Sali Kongresowej, na tablicy trzymanej przez rzeźbionego robotnika znajdują się trzy nazwiska: Marks, Engels, Lenin. Łatwo można zauważyć, że jest miejsce po czwartym, usuniętym dużo wcześniej nazwisku Stalin.16.          Miejsce:        Urodzony na Białorusi, o Litwie pisał po polsku.Adam Mickiewicz i jego pomnik na Krakowskim Przedmieściu, odsłonięty w setną rocznicę urodzin wieszcza, w roku 1898.Szczegół:      A tuż obok jeden z symboli Krakowa.Na gmachu Dziekanki wisi herb Krakowa, ale przede wszystkim na jej dziedzińcu jest rzeźba Lajkonika. Społeczeństwo Krakowa odbudowało ten budynek w darze dla Warszawy jeszcze w 1948 roku.17.          Miejsce:        Bema pogrzeb upamiętnił, a sam imiennej mogiły nie miał; teraz ma pomnik wśród drzew.Chodzi o Cypriana Kamila Norwida („Bema pamięci żałobny rapsod”) i jego pomnik w Łazienkach Królewskich. Urna z ziemią ze zbiorowej mogiły, w której pochowano poetę złożona jest w Krypcie Wieszczów na Wawelu, obok Mickiewicza i Słowackiego.Szczegół:      Niedaleko coś zostało z pomarańczy i z gotyku.Tu ewidentnie poszliście na łatwiznę. Owszem, obok jest Stara Pomarańczarnia, ale co ona ma wspólnego z gotykiem? Dużo bliżej zachowały się pozostałości zbudowanej, i niestety również zburzonej w połowie XIX wieku Oranżerii Gotyckiej.18.          Miejsce:        Kuchnia, mieszkania, a potem szkoła wojskowa; listopad to dla Polaków niebezpieczna pora.Podchorążówka – dawna Wielka Oficyna – w Łazienkach Królewskich to miejsce, gdzie rozpoczęło się powstanie listopadowe.Szczegół:      Wygrywa w południe melodie.Zegar na budynku, od strony ogrodu. W południe wygrywa melodię „Witaj majowa jutrzenko”.19.          Miejsce:        Szkoła imienia tego, który opisał ziemiorództwo.Stanisław Staszic i „O ziemiorództwie Karpatów…”. Liceum im. Staszica, również na Nowowiejskiej, to jedyna szkoła w Warszawie wg rankingów stojąca wyżej od 2SLO. Chyba wiecie, co trzeba z tym faktem zrobić!Szczegół:      Pamiątka po niemieckiej Festung Warschau.Na Nowowiejskiej zachował się niemiecki schron bojowy – bunkier – typu Ringstand.20.          Miejsce:        Koło Alkatrazu stoi prezydent.Alkatrazem nazywają od lat studenci Warszawy akademik na pl. Narutowicza. Niedaleko stoi pomnik pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, prof. Gabriela Narutowicza.Szczegół:      A cóż to miejsce z konfederacją ma wspólnego?Chodziło o ulicę Barską (konfederacja barska), ale wpadliście też na rozwiązanie, że Narutowicz pracował w Szwajcarii, czyli Konfederacji Szwajcarskiej.
strony internetowe warszawa